thiết bị hiện đại

Tìm hiểu công nghệ chống trộm IVS

Tìm hiểu công nghệ chống trộm IVS

Tìm hiểu công nghệ chống trộm IVS

Nguyên lý hoạt động: - Camera IVS bao gồm các tính năng cần thiết để xác định vật thể, đối tượng các chuyển động dùng cho mỗi tính năng khác nhau, (đã được cài mặc định của nhà sản xuất để đơn giản hóa các thao tác cho người sử dụng) dữ liệu được xác định ...